Fi de les obres a Can Solei i Ca l'Arnús

Volver

| Tema: Parques

Millores de l'accessibilitat i l'enllumenat, i nous espais

Nova pavimentació a les rampes del parc


Les obres al parc de can Solei i de Ca l'Arnús de Badalona han finalitzat. S'ha creat un nou accés a l'àmbit nord del parc, s'ha millorat l'accessibilitat amb la definició i pavimentació de camins en pendent, s'han obert nous espais i s'ha millorat l'enllumenat.

Concretament, el nou accés de l'avinguda Navarra es materialitza en un tancament metàl·lic que limita el parc i dues grans obertures, una de privada per als vehicles de manteniment del parc, i una altra de pública per als usuaris, amb una gran rampa pavimentada que soluciona el canvi de cota des del vial fins a l'interior de parc. Aquest conjunt es completa amb la pavimentació d'una segona rampa que condueix els visitants fins a l'aula d'educació ambiental i el llac romàntic.

L'esplanada de la Torre Arnús, que abans no tenia ús, també s'ha reordenat. Ara s'endreça amb la formació d'uns parterres rectangulars i la construcció d'uns murets que serveixen per organitzar l'espai i per crear diverses zones d'estada. Dins els parterres, al prat sec se li sumen ara un bon nombre d'arbres nous, majoritàriament fruiters, que doten el conjunt de valor ambiental.

Per millorar l'accessibilitat i la recollida d'aigües pluvials, les dues rampes del parc s'han pavimentat amb formigó rentat a l'àcid. La primera comunica l'esplanada de la Torre Arnús amb la banda inferior del parc, i la segona, l'eix principal del parc amb l'àrea de jocs infantils.

L'àmbit de la bassa, fins ara tancat al públic, s'ha obert. S'ha endreçat amb camins de sauló, parterres i la recuperació d'elements antics com murets i cunetes. El conjunt es complementa amb la instal·lació de nous parterres i la creació d'algunes zones d'estada noves.

Finalment, s'han fet millores a l'enllumenat de l'eix principal del parc, que també funciona com a artèria del municipi, ja que segueix el recorregut des de la riera Canyadó fins al carrer de la Seu d'Urgell. La instal·lació de llums nous ha aconseguit millorar la percepció de seguretat i fa el parc en més practicable en les hores més fosques.

Les obres han tingut una durada d'uns 7 mesos aproximadament i actualment totes les millores executades ja són obertes al públic.

Galería de imágenes

Enlaces relacionados

Equipamientos relacionados

Dónde

  • Marker

    Parc de Can Solei i de Ca l'Arnús Av. de Navarra, 205I, 08911, Badalona

Prova: $provaURL