Evolució de l'atur registrat als municipis de l'AMB

| Tema: Mercat laboral

Dades del 3r trimestre de 2020 a l'àrea metropolitana de Barcelona

Atur registrat

Els informes sobre l'evolució de l'atur són una publicació trimestral on es presenten de manera detallada les dades relacionades amb l'atur registrat a les oficines de treball dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La sèrie d'informes monogràfics dels municipis metropolitans inclouen dades de l'atur total per edat i sexe, de l'evolució de la taxa d'atur, de l'atur de llarga durada, de l'atur segons nacionalitat, de l'atur jove, a més d'un perfil social de l'atur segons nivell d'instrucció, categoria professional i sector d'activitat.

Descarregar l'informe

Documentos relacionados
Prova: $provaURL