De carretera a avinguda del Vallès

Volver

| Tema: Infraestructuras

El grup de cocreació redefineix l'N-150 com a nova infraestructura de reconnexió

Des del març del 2021, 19 entitats i associacions han aportat la seva opinió sobre l'N-150 i han plantejat propostes per humanitzar-la i transformar-la en la nova avinguda del Vallès.

Al llarg de cinc sessions de cocreació, associacions, veïns i tècnics municipals dels municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà del Vallès han elaborat una diagnosi conjunta i han proposat accions per millorar l'eix viari i els seus entorns.

Els resultats destacats d'aquestes sessions han estat la definició de la visió, els objectius i la diagnosi per transformar aquesta infraestructura en una avinguda connectora que serveixi per relligar el territori i disposar d'una mobilitat eficient i equitativa; una avinguda amable que permeti la regeneració i millora de la qualitat urbana i en què es repensin espais entre poblacions; una avinguda inclusiva que afavoreixi la convivència; una avinguda saludable que incorpori l'ecologia, el paisatge i la sostenibilitat en el disseny, i, finalment, una avinguda plurimunicipal amb planificació metropolitana i cogestió dels diferents municipis.

En aquests moments, i a partir del mes de setembre, s'ha començat a treballar l'estratègia i les primeres accions. 

Pla d'acció integrat (PAI)

Aquest projecte per transformar l'N-150 en una via més amable i atractiva s'emmarca en el programa europeu URBACT, que fomenta el desenvolupament urbà sostenible. Dins d'aquest programa, l'AMB lidera la xarxa RiConnect Rethinking infrastructure, que vol repensar, transformar i integrar les infraestructures de mobilitat per reconnectar persones, barris, ciutats i espais naturals. L'objectiu del projecte és redactar un pla d'acció integrat (PAI) que ha de definir una visió de futur, establir un full de ruta i concretar les accions necessàries per assolir l'objectiu de millora.

Aquesta actuació també està inclosa a l'Avanç del nou Pla director urbanístic metropolità que, dins de la mobilitat, proposa una estructura urbana i social formada, entre d'altres, per unes vies anomenades avingudes metropolitanes, que formen una xarxa que recorre tot el territori metropolità.

Galería de imágenes

Documentos relacionados

Enlaces relacionados

Proyectos de cooperación relacionados

 • RiConnect

  Zona de actuación:
  Europa
  Tema:
  Estado:
  Iniciado