Dades demogràfiques de l'AMB 2019

| Tema: Demografía

El treball inclou dades del conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona i de cadascun dels municipis metropolitans

Imatge de l'estudi

El dossier de dades demogràfiques de l'AMB recull un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. El treball inclou dades, per al conjunt de l'AMB i per a cadascun del municipis metropolitans, sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera i el creixement natural i migratori, a més d'un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. L'estudi inclou diversos mapes temàtics en què es localitzen les variables demogràfiques més significatives per seccions censals.

Descarregar l'informe

Documentos relacionados
Prova: $provaURL