Bicivia

Bicicleta por carril bici

Movilidad en bicicleta

Ficha técnica

 • Temas:
  Bicicleta
 • Estado:
  En proceso
 • Tipo / Subtipo:
  Movilidad sostenible / Bicicleta
 • Municipio:
 • Dirección de proyecto:
  Dirección de Servicios de Movilidad Sostenible
Coneix els trams del Bicivia

Properament

Descripción

Bicivia es la red de ejes ciclables metropolitanos que se ha definido y diseñado desde el AMB conjuntamente con los 36 municipios y administraciones titulares de las carreteras.

Tiene el objetivo de conectar, de forma rápida, directa y segura, de norte a sur y de este a oeste, la metrópolis. 
 

 • Características básicas

  La red Bicivia prevé un total de 414 km de carriles bici, divididos en red básica y red secundaria. De estos kilómetros, 201 corresponden a la red básica (el 31 % ya ejecutados) y 213 corresponden a la red secundaria (el 20 % ya ejecutados). *(Estos datos excluyen a la ciudad de Barcelona).

  La red Bicivia está formada por 9 grandes ejes ciclables: 4 ejes verticales, que atraviesan la metrópolis de norte a sur, y 5 ejes horitzontales, que la cruzan de este a oeste.

  Los ejes ciclables verticales se distribuyen siguiendo los ríos Llobregat y Besòs, uno a cada lado o margen del curso fluvial. De los 5 ejes ciclables horizontales, cuatro están situados en el lado de la costa y uno en la zona del Vallès.

  Gràfic resum Bicivia
Evolució

El 2016, moment en què es defineix i aprova la xarxa Bicivia, el 25% d’aquesta constava com traçat pedalable existent.

A partir de 2016, l’AMB juntament amb les diferents administracions públiques del territori metropolità, dediquen diferents estratègies per al disseny i l’execució de nous trams de la xarxa Bicivia.

Com a resultat d’aquestes inversions, a finals de 2023 s’estima que la xarxa Bicivia s’ha completat en un 66% del seu traçat.

Característiques principals

La xarxa Bicivia es defineix amb un seguit de característiques particulars:

 • Xarxa inclusiva per la mobilitat quotidiana.
 • Xarxa amb seccions contínues i sense interrupcions.
 • Xarxa directa, afavorint itineraris curts i competitius.
 • Xarxa il·luminada.
 • Creació de vies pròpies i segregades per la bicicleta, prioritzant la calçada.
 • Definició d'amplades mínimes i recomanables.
 • Imatge i senyalització pròpies.

Dades i recursos

De forma regular, l’AMB desenvolupa campanyes d’aforaments a la xarxa Bicivia amb l’objectiu de quantificar les persones usuàries que la utilitzen.

També s'està realitzant el servei de geolocalització del traçat xarxa Bicivia i ubicació, aixó com la possibilitat d'accedir a les dades del registre històric de les dades dels dispositius de comptatge automàtic.
 

Promoción de la movilidad en bicicleta