Informe de conjuntura 2022

Dades de la mobilitat i de l'entorn socioeconòmic metropolità
Portada
Tema:
Informe de conjuntura
Fecha de publicación:
Autor:
Direcció: Mobilitat i Transport de l'AMB i l'Institut Metròpoli
Colaboradores:
Ajuntament de Barcelona / ATM / B:SM / IMET / FGC / SCT /TMB / RENFE

Informe sobre mobilitat i entorn socioeconòmic

Descargar

Descripción

Aquest informe recull dades de conjuntura (econòmiques, socials, de mercat de treball, etc.) i dades sobre mobilitat a l'àrea metropolitana (transport públic col·lectiu, taxi, vehicle privat, bicicleta, mercaderies, etc.). La sèrie temporal de la majoria d'informacions s'inicia l'any 2004 i té l'objectiu de donar a conèixer l'evolució dels principals indicadors de mobilitat i les variables conjunturals (socials, econòmiques, etc.) que hi puguin tenir relació, per disposar d'una font d'informació important per gestionar i planificar la xarxa de mobilitat i serveis futurs.

Els dos darrers anys, la mobilitat ha estat clarament afectada pels efectes de les restriccions, les limitacions i les prohibicions establertes en diferents activitats a causa de la pandèmia de la covid-19.

Aquests efectes han estat fortament visibles en els diferents indicadors i dades els darrers 2 anys, i encara ho son, més tímidament, el 2022. Excepcionalment, les taules amb indicadors de demanda d’aquest informe recull valors des de l’any 2019, que permet comparar la variació entre el període pre-pandèmia (any 2019), l’inici de la post-pandèmia (any 2021) i el moment actual (any 2022).

Enlaces relacionados