Comptatges a les línies de bus l'any 2022

Informe dels resultats als autobusos de l'AMB
Passatgers
Tema:
Otros estudios
Fecha de publicación:
Autor:
Empresa GESOP
Colaboradores:
Encàrrec de la Direcció de Mobilitat i Transport de l'AMB

Comptatge a les línies bus 2022

Descargar

Descripción

Estudis d'aforament per conèixer la distribució del passatge en diverses línies d'autobús de l'AMB, mitjançant l'obtenció d'una matriu origen-destinació per parades i la distribució del passatge per parades, per períodes horaris i per utilització de títols, així com la velocitat comercial i el compliment dels horaris teòrics establerts i els recorreguts i les parades oficials.

Els principals resultats del comptatge es presenten de manera gràfica en un informe de resultats per a cada línia, que s'acompanyen amb una sèrie d'annexos amb el detall de la informació recollida durant l'aforament de la línia.