Informació del servei

Carrer

L'AMB posa a disposició dels municipis metropolitans el servei Aparcament de Residents a través d'una app, que complementa els parquímetres de què ja disposen, amb l'objectiu de facilitar als residents la gestió i el pagament de l'estacionament dels seus vehicles en determinades zones sense la necessitat d'haver d'utilitzar els parquímetres. Actualment, el servei es troba en fase pilot al municipi de l'Hospitalet de Llobregat.
Descripció del servei
Aquesta app permet que els residents d'unes determinades zones o barris dels municipis que hagin subscrit prèviament aquest servei amb l'AMB puguin gestionar d'una manera més àgil i senzilla el tiquet d'estacionament del vehicle en aquestes àrees específicament delimitades –que gaudeixen d'unes condicions avantatjoses per als residents–, sense necessitat de fer ús dels parquímetres.
Funcionament
Es tracta d'una app multiclient (diversos municipis): una única app per a tots els municipis.

Cal registrar de les dades d'usuari (i acceptar el servei) i la matrícula o matrícules dels vehicles associats.

Inici de l'estacionament:
 1. Selecció del vehicle que es vol estacionar.
 2. Selecció de dates de validesa del tiquet (des d'1 dia fins a 1 setmana)
 3. L'aplicació fa una petició de geolocalització i una consulta de la matrícula seleccionada en una base de dades de residents (llista blanca) vinculada a la zona geolocalitzada. L'app respon amb una confirmació d'autorització o denegació.
Final de l'estacionament:
 1. Es fa automàticament un cop vençut el temps seleccionat o bé quan l'usuari decideix finalitzar l'estacionament.
D'altra banda, l'usuari pot:
 • Modificar les seves dades en qualsevol moment.
 • Rebre notificacions d'avisos sobre el temps restant (configurable) abans de la finalització del temps d'estacionament.
 • Consultar l'historial d'operacions.
 • Aplicació web BackOffice
  Aquest servei disposa d'una aplicació web de backoffice independent per a la seva gestió.

  Mitjançant el registre, l'inici de sessió i la contrasenya, l'aplicació permet gestionar l'alta, la baixa i fer una consulta d'usuaris.

  En el cas de residents, també es gestiona l'alta, la baixa o la consulta de les zones actives i de les matrícules associades a cada zona, si escau, etc.

  També permet consultar totes les operacions mitjançant filtres.
 • Aplicació web per als vigilants
  Aquest servei disposa d'una aplicació web de vigilants independent per al control dels estacionaments.

  Mitjançant el registre, l'inici de sessió i la contrasenya, l'aplicació web permet als vigilants verificar i validar els tiquets actius un cop introduït el número de la matrícula del vehicle.
Avantatges
 • Per als usuaris
  • Flexibilitat i comoditat: no cal obtenir el tiquet presencialment en un parquímetre, sinó que es pot fer de manera virtual amb l'app, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
  • Més informació: es reben avisos i notificacions a través de l'app sobre la finalització del temps d'estacionament, el canvi de tarifes, etc.
  • L'app ajuda a evitar el risc de contagi de la covid-19 a causa del contacte amb els parquímetres.
 • Per als ajuntaments
  • Contribueix a no dependre dels parquímetres a la via pública, afavoreix que n'hi hagi menys, cosa que representa un cost municipal inferior, i alhora s'aprofita millor l'espai urbà i es millora de la mobilitat dels vianants.
  • Es disposa d'un canal de comunicació directa amb els usuaris del servei.
Prova: $provaURL