Xavier Querol

Geoquímic i professor investigador d'IDAEA-CSIC

La contaminació atmosfèrica té un impacte desmesurat en la salut

En Xavier Querol ens explica quins són els contaminats que hi ha en l'aire que respirem a la metròpolis de Barcelona (PM10, pm2,5 i N02), l'origen dels mateixes (el trànsit rodat, la industria ...) i reclama mesures urgents, alineades amb EU, per pal·liar els greus efectes que tenen sobre la nostra salut i l'emergència climàtica.


Altres experts i experiències

Jordi Bañeras | Cardiòleg de la Vall d'Hebron
Ferran Lalueza | Veí de Gràcia
Jairo Alonso | Veí de Castelldefels