Dades de qualitat

Els controls de qualitat s'executen d'acord amb els procediments i objectius establerts per la norma europea UNE 13816. Es basen en el mesurament de diversos aspectes de la qualitat mitjançant els següents indicadors:

Índex de satisfacció del client (ISC)

Mesura la qualitat percebuda mitjançant la realització d'enquestes als usuaris. Reflecteix la valoració que fan els usuaris sobre diferents aspectes dels serveis d'autobús que utilitzen, ponderada per la importància que donen a cadascun dels aspectes avaluats.

 

 

Índex de qualitat dels autobusos (IQA)

Aquest índex avalua la qualitat dels vehicles de transport a través d'aspectes relatius a:

  • Informació.
  • Manteniment i neteja dels vehicles.
  • Atenció al client.
  • Seguretat i conducció.

Es mesura a partir de controls als vehicles, mitjançant la tècnica del client ocult.

 

 

Índex de puntualitat (IP)

La mesura de l'IP es realitza mitjançant l'anàlisi de la informació sobre els registres de pas per parada proporcionats pel Sistema d'Ajuda a l'Explotació i a la Informació (SAEI) instal?lat a bord dels vehicles, que tramet la seva posició a un centre de control.