Dades de viatgers 2022

Bus
Tema:
Movilidad y transporte
Público:
General
Tipo:
Divulgativo
Edición:
Dossier
Soportes:
Electrónico

Dades de mobilitat 2022

Descargar

Sinopsis

Els viatgers que han utilitzat el sistema de transport públic de metro i d'autobusos de titularitat de l'AMB durant l’any 2022 han estat 642,57 milions, el que suposa un important increment respecte l'any 2021 del 29,14% (144,99 milions de viatgers més). Aquest increment respon principalment a la recuperació progressiva de la demanda després de la crisi ocasionada per la pandèmia de COVID-19. Així, la demanda de l’any 2022 representa actualment un 88,01% de la demanda prèvia a la pandèmia (mateix període de l’any 2019).

Autor:
Direcció de l'Àrea de Mobilitat i Transport de l'AMB
Editorial:
AMB
Lugar y fecha:
Barcelona 2022
Idiomas disponibles:
Catalán
Enlaces relacionados