Aposta pel transport públic

Volver

| Tema: Transport

L'AMB manté l'aportació financera per mantenir el transport públic metropolità

Agafant el bus


S'ha aprovat el Conveni de finançament i el Contracte programa que l'AMB té amb l'ATM per finançar el transport públic metropolità. Són prop de 140 milions d'euros d'aportació financera per part de l'administració metropolitana, amb una aposta important per mantenir el finançament del transport públic metropolità afectat per la pandèmia.

En concret, el Conveni de finançament és l'instrument a través del qual s'articula l'aportació econòmica de l'AMB al sistema de finançament del transport públic metropolità, centralitzat a través del consorci ATM. Per a l'any 2020 s'ha formalitzat una aportació de 139.930.974,62 €.

Pel que fa al Contracte programa entre totes dues entitats, aquest és l'instrument a través del qual es defineix l'aportació econòmica que rep l'AMB de l'ATM per finançar el Bus Metropolità, prestat a través dels contractes de gestió indirecta. Per a l'any 2020 s'ha formalitzat una aportació de 123.280.049,29 €.

Enlaces relacionados

Prova: $provaURL