Xarxes DHC

Xarxes DHC

Estudis de viabilitat de xarxes de fred i calor DHC

Ficha técnica

 • Temas:
  Eficiencia energética, Energia
 • Fecha de publicación:
  Octubre 2017
 • Estado:
  Realizado
 • Tipo / Subtipo:
  Energía
 • Municipio:
  Ripollet, Torrelles de Llobregat
 • Dirección de proyecto:
  Gil Lladó (Tècnic d'energia). Ana Romero (Cap de Secció de Sostenibilitat i Educació).
 • Assistencia:
  Aiguasol
Descripció

Les xarxes de districte són infraestructures que milloren l'eficiència energètica de l'edificació en oferir sistemes de climatització més eficients i, d'aquesta manera, fan que es redueixi la intensitat energètica de la demanda, alhora que permeten que augmenti la utilització de les energies renovables. Actualment existeixen 5 xarxes de DHC en funcionament en territori metropolità.

 • Objectiu
  Avaluar les possibilitats de replicar i expandir la implantació de xarxes de DHC a la resta de territori metropolità.
 • Actuacions realitzades
  • Identificació emplaçaments candidats
   • Torrelles:
    • Estalvi energètic en diversos edificis públics.
    • Generació ocupació local i desenvolupament econòmic associat a biomassa de km. 0.
   • Ripollet:
    • Estalvi energètic en diversos edificis públics.
    • Aprofitament energia residual ECO2.
  • Auditoria per assegurar les condicions favorables de l'emplaçament i recopilació de la informació de camp necessària per a fer l'estudi de viabilitat: edificis candidats, usos, demandes, fonts d'energia, disponibilitat d'espais, preus de referència de fonts energètiques, etc.
  • Estudi de viabilitat: avantprojecte a utilitzar per a una possible documentació de licitació pública posterior, anàlisi econòmica i social i model de negoci previst
 • Fites assolides
  • Impuls i incentiu de grans projectes d'eficiència energètica en benefici dels Ajuntaments metropolitans.
  • Per al municipi de Torrelles de Llobregat, si es disposés de subvenció del fons FEDER, l'escenari escollit com a òptim és el que preveu donar servei a 3 edificis amb possibilitat d'ampliació a 2 més. Aquest escenari suposa una inversió inicial de 800.899€ IVA exclòs, amb una aportació del 37% per part de l'administració i la resta per l'ESE, tenint en compte una TIR a 20 anys del 10%.
  • Per al municipi del Ripollet, l'estudi determina que l'Ecoparc 2 produeix calor més que suficient per abastir el consum de l'escenari més extrem. L'escenari escollit com a òptim té en compte els consums dels 8 edificis més 2 increments de consum extra. Aquest escenari suposa una inversió inicial de 2.266.819,59€ IVA exclòs, amb una aportació d'entre el 22-31% per part de l'administració i la resta per l'ESE, tenint en compte una TIR a 20 anys del 10%.
0
Torrelles de Llobregat Torrelles de Llobregat
1
Ripollet Ripollet
Cómo ir
Transportes en las inmediaciones de...
Enlaces relacionados
Equipamientos relacionados