Sistema de monitoratge energètic

Monitoratge

Pavelló de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat

Ficha técnica

 • Temas:
  Eficiencia energética
 • Fecha de publicación:
  Agosto 2018
 • Estado:
  Realizado
 • Fecha de realización:
  Noviembre 2017
 • Tipo / Subtipo:
  Energía
 • Municipio:
  Cornellà de Llobregat
 • Presupuesto:
  106.619,05 €
 • Dirección de proyecto:
  Gil Lladó (tècnic d'energia i canvi climàtic), David Guerrero (tècnic d'energia i canvi climàtic) i Ana Romero (cap del Servei de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistencia:
  COMSA Service Facility Managment SAU i MAFO Enginyeria
Descripció

Un dels principals eixos d'actuació de l'AMB en l'àmbit de la transició energètica és la reducció de consums energètics als edificis públics del territori metropolità. En aquest sentit, el monitoratge energètic d'equipaments i la posterior explotació del sistema de monitoratge és una de les accions més adequades i rendibles. S'ha escollit el Pavelló de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat per disposar d'unes instal·lacions suficientment complexes i un consum adequat per dur a terme el projecte.

Aquest projecte té un doble objectiu: 

 1. La instal·lació, el manteniment i la provisió d'un programari per al monitoratge remot de consums energètics de l'edifici, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l'enviament a un centre d'emmagatzematge de dades i la gestió d'aquestes dades a través d'una aplicació web.
 2. L'assessorament, la formació i, en general, la gestió del sistema de monitoratge remot de consums energètics d'un edifici públic municipal, que permeti obtenir estalvis energètics i econòmics sostinguts en el temps.

 • Actuacions realitzades
  • Subministrament i instal·lació d'equips per al monitoratge. S'ha instal·lat un analitzador de xarxes al QGBT i un comptador de polsos per recollir els polsos emesos pel comptador fiscal de gas natural. Les comunicacions són cablejades per l'analitzador i sense fils per al comptador de gas natural. Per últim, s'ha instal·lat un concentrador de senyals i mòdem per enviar les dades a través d'internet a l'aplicatiu web.
  • Auditoria energètica de les instal·lacions tècniques del Pavelló de Sant Ildefons, amb atenció també als usos de la instal·lació, a la gestió, el manteniment i la conservació.
  • Assessorament energètic en base a l'auditoria energètica i les dades provinents de la monitorització. Fruit d'aquest assessorament s'han fet 8 propostes de millora de l'eficiència energètica. Hi ha mesures amb cost i mesures sense cost i es proposen mesures sobre l'enllumenat de l'edifici, la instal·lació d'ACS i calefacció, sobre la contractació energètica i també una proposta d'instal·lació d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum. 
  • Certificació energètica de l'edifici segons el RD 235/2013. Obtenint una qualificació de C en consum d'energia primària no renovable amb 170,8 KWh/m2·any i de C en emissions de CO2 amb 31,6 kgCO2/m2·any. Ambdós valors estan a prop d'una qualificació B.
 • Fites assolides
  • Dotar d'un sistema de monitoratge energètic un dels edificis amb més consum de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
  • Facilitar l'accés al programari de gestió energètica als responsables de la gestió del centre per part de l'Ajuntament, permetent així un coneixement en temps real del rendiment energètic de l'edifici.
  • Estudi en detall del pavelló i elaboració i quantificació de 8 propostes de millora de l' eficiència energètica o de la contractació del centre, que permetrà a l'Ajuntament planificar les seves inversions de forma òptima.
  • Certificació energètica de l'estat actual del pavelló, de manera que es pugui presentar a convocatòries de subvencions i ajuts per a una millor eficiència energètica de l'edifici.
0
Espai esportiu Sant Idelfons Av. Línia Elèctrica, 1, 08940, Cornellà de Llobregat
Cómo ir
Transportes en las inmediaciones de...