Model metropolità d'escoles NZEB

Imatge del projecte

Rehabilitació energètica d'edificis municipals amb criteris nZEB

Ficha técnica

 • Temas:
  Edificios NZEB, Energia
 • Fecha de publicación:
  Noviembre 2015
 • Estado:
  En proceso
 • Tipo / Subtipo:
  Energía
 • Municipio:
  Castelldefels, Gavà, Pallejà, Sant Adrià de Besòs, Viladecans
 • Presupuesto:
  687.000 €
 • Dirección de proyecto:
  Gil Lladó (Tècnic d'energia i canvi climàtic), David Guerrero (Tècnic d'energia i canvi climàtic) i Ana Romero (Cap de Servei de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistencia:
  DEKRA, Energiehaus, Berta Pujol arquitecta, Societat Orgànica, Pich Architects
 • Financiación:

  Inversió mitjana per escola (€ IVA inclòs)

Descripció

L'AMB ha centrat les seves polítiques i prioritats de rehabilitació energètica NZEB en les escoles CEIP d'infantil i primària, que són edificis amb usuaris especialment sensibles a qüestions de confort tèrmic i qualitat de l'aire d'aquests espais. Al mateix temps, es valora el gran potencial de sensibilització d'aquesta estratègia pel propi fet de portar-se a terme en centres educatius dels municipis metropolitans.

 • Antecedents
  Els estats membres han de transposar abans del el 31/12/2018 la Directiva EPBD per a edificis públics, definint el concepte NZEB (nearly-zero energy building) que permeti afrontar el paper clau que tenen els edificis en la transició energètica (40% del consum d'energia a la UE). 
 • Objectiu
  Definir un model de rehabilitació energètica NZEB per les escoles de l'àrea metropolitana, on es defineixin les solucions tècniques adients, el potencial d'estalvi energètic i d'emissions de CO2, així com la inversió a realitzar i la seva viabilitat econòmica. Aquest model ha de permetre prioritzar la realització futura de projectes i inversions necessàries allà on sigui més útil i efectiu actuar, així com impulsar la inversió en rehabilitació energètica i en confort tèrmic pels usuaris de les escoles. 
 • Actuacions realitzades
  Inventari, anàlisi tipològica i caracterització energètica individualitzada de les 282 escoles CEIP de l'àrea metropolitana:

  Alumnes Superfície construïda Consum elèctric Consum tèrmic Despesa energètica Emissions associades
  93.268 942.301 m2 19.318 MWh/any 41.296 MWH/any 6.300.000 €/any 16.800 t CO2/any

  Selecció de 4 escoles-model representatives de l'AMB, tenint en compte:
  • El 26,2% de totes les escoles són idèntiques a una de les 4 tipologies seleccionades.
  • El 72,7% i tenint en compte l'aplicabilitat o similitud amb altres tipologies un 72,7%.
  S'ha fet la diagnosi i caracterització energètica amb EPlus de l'estat energètic actual de les 4 escoles-model seleccionades, recopilant en camp totes les dades necessàries per a la simulació. S'han definit els requisits mínims de la rehabilitació Model, a nivell energètic, de confort interior, financer i d'execució i, s'han extrapolat les conclusions extretes sobre les tipologies simulades a tot el parc d'escoles de l'AMB, amb un full de ruta particularitzat per cada municipi:

  Nombre d'escoles amb potencial de rehabilitació Estalvi tèrmic potencial Estalvi econòmic anual agregat Inversió mitjana per escola
  224 60,2 % 4.860.000 €/any 687.000 €
 • Altres estudis i projectes redactats de rehabilitació NZEB d'escoles:
  Municipi CEIP Estat
  Viladecans El Garrofer Realitzat
  Sant Adrià del Besòs El Cascavell En estudi
  Castelldefels Margalló En estudi
  Pallejà Àngel Guimerà Projecte bàsic
  Gavà Salvador Lluch En estudi
0
Escola El Garrofer Viladecans
1
Escola Cascavell Sant Adrià de Besòs
2
Escola Àngel Guimera Carrer Rosa Sensat, 10D, 08780, Pallejà
3
Escola Salvador Lluch Carrer de Sant Joan, 31, 08850
5
Escola Margalló Castelldefels
Cómo ir
Transportes en las inmediaciones de...