Glifosat: efectes i solucions alternatives

aaaa Els efectes del glifosat i les solucions alternatives
Portada de l'estudi amb la composició química del glifosat
Tema:
Sostenibilidad
Fecha de publicación:
Autor:
Barcelona Regional (BR)
Colaboradores:
Direcció de Serveis d'Espai Públic i Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB

Els efectes del glifosat i les solucions alternatives al seu ús

Descargar

Descripción

La prohibició o retirada del glifosat és conseqüència de l'acumulació de proves científiques sobre els efectes negatius que té en el medi ambient i molt especialment en la salut humana. Aquesta situació nova planteja l'aplicació de diverses alternatives de gestió del verd urbà que comportarà una transformació en la manera de gestionar els parcs metropolitans.

El nou concepte del verd urbà s'ha estat configurant en els darrers anys en el marc del paradigma de la sostenibilitat i continuarà fent-ho en el futur.

Visor