Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic

Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic a l'àrea metropolitana de Barcelona
Eje estratégico:
Salud ambiental
Fecha de publicación:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Colaboradores:
Barcelona Regional i Axioma

Elaboració dels plans específics per zones de conflicte acústic a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descargar

Annexos

Descargar

Descripción

L'estudi ha realitzat una diagnosi i estudi de viabilitat de mesures correctores, mitjançant mesura de camp i modelització, en 17 punts del territori seleccionats en base a la conflictivitat o gravetat de contaminació acústica a partir de la fase I d'aquest treball del PSAMB.