Metodologia

L'APS és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals i properes de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Per tant, l'APS és un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.

És una metodologia que permet promoure la participació de l'alumnat a diferents nivells, i que permet el treball i col·laboració entre els centres i les entitats. Els projectes poden ser coproduïts pels mateixos participants o bé partir de propostes base generades per l'AMB.

Fases
 • Aprenentatge
  • Detecció del problema ambiental: Quins problemes s'observen al nostre entorn? Com repercuteixen sobre la societat? Qui són els principals afectats?
  • Diagnosi: Són reals aquests problemes? És possible analitzar-los. Amb quins mètodes? Quines repercussions tenen?
 • Aprenentage-servei
  • Pensar solucions: Com es pot ajudar o millorar aquesta situació? I a les persones més vulnerables? Com s'arriba a elles?
 • Servei
  • Posar-les en pràctica: Establir un compromís amb un col·lectiu/ entitat/ associació.
  • Revisar: Tornar sobre el que s'ha fet. Què ha fallat? Què ha sortit molt bé? Perquè? Què es pot millorar? Com?
  • Fer-ne difusió: Ensenyar el que s'ha fet i com s'ha fet. Com es fa aquesta difusió?
Continguts ambientals

Què inclou un projecte APS de temàtica ambiental?

 • Diagnosis ambientals sobre diferents eixos ambientals (per exemple de consums: energia, residus, aigua).
 • Elaboració i implantació de propostes de sensibilització ambiental per involucrar la gent del barri, la gent que visita espais naturals, la comunitat educativa, etc. en la protecció ambiental.
 • Resolució de problemes ambientals relacionats amb els residus, l'aigua, el soroll i l'aire.
 • Apoderament i preservació del patrimoni social i natural: custòdia d'entorns, paisatges i ecosistemes que cal protegir.