Acció climàtica

L’acció climàtica és urgent. Calen canvis i de forma ràpida per fer front a l’emergència climàtica. L’acció climàtica és qualsevol política, mesura o programa adreçats a reduir els gasos amb efecte d’hivernacle, enfortir la resiliència al canvi climàtic, implementar mesures d’adaptació i generar una transformació col·lectiva mitjançant l’educació ambiental.