Gestió de voluminosos

La planta de gestió de voluminosos de Gavà recupera fusta i residus voluminosos procedents de deixalleries o serveis municipals de recollida.

Municipio: Gavà

Localización: Carretera Centres Emissors, km 1 Parc Agrari del Delta del Llobregat Gavà

Imatge de la planta de voluminosos

Què fa?

La planta de recuperació de fusta i voluminosos de Gavà tracta prop de 63.000 tones de residus l'any procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida de voluminosos que per les seves dimensions es recullen sense contenidors.

En funcionament des del 2004, és la primera planta d'aquest tipus construïda a Catalunya i dóna servei a tots els municipis metropolitans.

La planta de Gavà gestiona els residus voluminosos separant-los per materials per al seu posterior reciclatge:
  • La fusta i els seus derivats es trituren i s'envien a fàbriques per fer taulells d'aglomerat. El triturat també pot aprofitar-se com a combustible per a la producció d'energia.
  • Els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'emmagatzemen i es lliuren als sistemes integrats de gestió (SIG).
  • Els matalassos se separen i es lliuren a un gestor autoritzat.
Altres residus valoritzables que s'hi troben en menor proporció, com ara el vidre, el plàstic, el cartró i la ferralla també se separen i es destinen a un gestor autoritzat per al seu reciclatge.

Què tracta?

La planta de voluminosos de Gavà tracta:

Elements voluminosos i fusta com ara: cadires, armaris, prestatgeries, portes, finestres, marcs, palets, restes de bigues i taulons.
Localización
¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...