Ecoparc 4 Hostalets de Pierola

Planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Municipio:

Localización: Els Hostalets de Pierola Can Mata

Què fa?

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que tracten les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

Ubicat al paratge de Can Mata, al terme municipal dels Hostalets de Pierola, l'Ecoparc 4 dóna servei a diversos municipis metropolitans i de la part sud-est de la comarca de l'Anoia des del 2011.

De la FORM i la resta, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola n'extreu tres recursos:
  • Materials recuperables, que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics.
  • Compost, un adob orgànic que, depenent de la qualitat dels residus a partir dels quals es produeix, es pot emprar en agricultura i/o jardineria.
  • Bioestabilitzat, que s'utilitza com a substrat del sòl en rebliments de dipòsit controlat, obra pública i canteres
Per fer-ho, primer aplica un pretractament mecànic a la FORM i la resta, sempre per separat. L'objectiu d'aquest pretractament, tant en el cas de l'orgànica com en el de la resta, és destriar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, aplica un tractament biològic a la matèria orgànica per separat que s'ha destriat a cada línia:

Es deixa descompondre en condicions controlades, en el que tècnicament s'anomena "fermentació aeròbica". Com a resultat d'aquest procés, s'obté compost o bioestabilitzat en funció de l'origen de la matèria orgànica, que es podrà utilitzar com a substrat, esmena orgànica o adob orgànic segons la qualitat.

Què tracta?

L'Ecoparc dels Hostalets de Pierola tracta FORM i resta mitjançant dues línies diferenciades de tractament mecànic i biològic.

A la línia de tractament d'orgànica, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola gestiona:
  • Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors taronges o marrons).
  • Restes de poda: restes vegetals de parcs i jardins municipals.

A la línia de tractament de resta, l'Ecoparc dels Hostalets de Pierola gestiona:

  • Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.

Com funciona?

En el tractament mecànic, s'extreuen els materials reciclables amb ajuda de màquines i a mà la matèria orgànica. En fer-ho, queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.

Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.

El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.

Compostatge: la matèria orgànica es degrada amb oxigen i es converteix en compost o bioestabilitzat, en funció de la qualitat dels residus dels quals provenia.
Localización
¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...