Pou i potabilitzadora Nicolàs

El pou Nicolàs de Barberà del Vallès i la seva estació potabilitzadora tracten l'aigua que s'extreu de la xarxa de pous del riu Ripoll, de la concessionària SABEMSA. L'aigua tractada representa el 50 % del consum anual de la localitat.

Municipio: Barberà del Vallès

Producció: 5.016 m3/dia

Localización: C. Molí d'en Planes Barberà del Vallès

Imatge de l'equipament

Un pou és una instal·lació hidràulica que permet captar aigua subterrània d'un aqüífer.

Pous metropolitans

Els pous capten aigua que presenten unes característiques de qualitat, química i temperatura més regulars que l'aigua superficial. L'aigua del pous rep un tractament d'oxidació per fer precipitar ions de ferro i manganès i un procés de cloració per tal d'impedir l'activitat microbiològica i mantenir-la desinfectada. L'aigua extreta d'aquests pous rep tractament a les potabilitzadores per poder utilitzar-la per a l'abastament urbà. Al mapa de localització se situen tots els pous que hi ha a l'àrea metropolitana. Un dels pous de més importància del territori metropolità és el pou Nicolàs i la seva potabilitzadora.

Pou i potabilitzadora Nicolàs

El pou i ETAP (potabilitzadora) Nicolàs és una instal·lació que es dedica a recollir l'aigua de l'aqüífer del riu Ripoll (mitjançant la xarxa de pous de la concessionària SABEMSA).

Un cop acumulada, l'aigua és sotmesa a un procés de potabilització per tal d'eliminar ferro, arsènic, manganès i compostos orgànics volàtils.

L'aigua tractada s'introdueix a la xarxa a través del dipòsit Nicolàs.

Funcionament de la potabilitzadora

 1. Captació i acumulació: l'aigua es treu de l'aqüífer mitjançant quatre pous. L'aigua es dirigeix a dipòsits on s'efectua el procés d'oxidació i eliminació del ferro i l'arsènic amb la inclusió de clorur fèrric i diòxid de clor.
 2. Sistema de filtració: l'aigua s'aspira mitjançant quatre bombes d'aspiració. L'aigua circula per una canonada fins a la línia de filtració que es compona de dos tancs que generen aquesta filtració.
 3. Sistema de filtració FIDE: aquest sistema de filtració consta de dos tancs idèntics entre sí que retenen els contaminants oxidats en línia. En aquest procés hi ha la inserció del floculant.
 4. Floculació: aquest procés permet filtrar els contaminants oxidats. Utilitzant un floculant (reactiu que uneix les partícules) es generen flòculs que són més grans i pesats que l'aigua.
 5. Filtració química: existeixen cinc tancs amb els productes químics per a la filtració (clorit sòdic, àcid clorhídric, clorur fèrric, hidròxid sòdic i hipoclorit sòdic. Aquests elements es dosifiquen durant el procés de filtració.
 6. Torres stripping: l'aigua sortint dels filtres passa a aquestes torres on es micronitza l'aigua on s'eliminen els compostos orgànics volàtils.
 7. Dipòsit d'aigua potable: aquest disposa d'un sistema de recirculació format per dues bombes que asseguren la circulació de l'aigua i l'homogeneïtzació d'aquesta. En aquest dipòsit es controla el nivell de clor present i el pH de l'aigua potabilitzada.

Tractament fangs i aigua de rec i neteja viària

Els fangs es produeixen als tancs on s'ha realitzat el procés de filtració, que té una duració de 10 hores, justament quan s'inicia el procés de neteja d'aquests tancs. El procediment és el següent:
 • L'aigua de neteja va a parar a uns dipòsits circulars on s'homogeneïtza el residu oxidat (sòlid) amb l'aigua necessària per efectuar la neteja.
 • L'aigua de neteja passa per un prefiltre per tal de protegir-la de qualsevol cos estrany exterior.
 • Un cop superat el prefiltre, l'aigua es dirigeix a un decantador lamel·lar on, químicament, se separa l'aigua del fang.
 • L'aigua obtinguda s'acumula a un dipòsit preparat per a neteja viària de la ciutat.
Localización
¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...