ETAP de Sant Feliu de Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

Municipio: Sant Feliu de Llobregat

Imatge de l'equipament

Planta potabilitzadora de Sant Feliu de Llobregat

Recull l'aigua dels pous ubicats en aquest municipi.

Principals contaminants: compostos orgànics volàtils.

Tractament: stripping.