ERA del Prat de Llobregat

La depuradora del Prat de Llobregat és una de les quatre EDAR metropolitanes que tenen processos de reutilització de l'aigua, és a dir, inclouen una ERA. Es tracta d'una de les estacions més importants del món i permet augmentar els recursos hídrics de la regió en 50 milions de litres l'any.

Municipio: El Prat de Llobregat

Localización: Polígon Ind. Pratense, C. 100, s/n El Prat de Llobregat

Procés de regeneració de l'aigua
ERA del Prat de Llobregat

Funcionament

L'ERA del Prat és una estació de regeneració d'aigua de referència europea. Té una capacitat de tractament per cobrir una demanda anual de 50 hm3, pràcticament el mateix valor que la capacitat nominal de la dessalinitzadora.

Amb un cabal de disseny de 3,25 m3/s, aquesta ERA realitza els següents tipus de tractament:
  • Tractaments físics i químics més microfiltració i desinfecció   
  • La ultrafiltració més l'osmosi inversa
Amb aquest tractament l'aigua que en resulta es reutilitza per:
  • Barrera contra la intrusió salina
  • Ús ambiental al riu
  • Reg agrícola (amb possibilitat de rebre tractament de Electrodiàlisi reversible)
  • Reg zones verdes
  • Neteja de carrers
  • Neteja de clavegueram
  • Manteniment de zones humides
  • Usos industrials
Localización
¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...