Abaixem els fums!

Imatge de l'activitat
Tema:
Salud ambiental
Tipo:
Actividad en el aula
Público:
Formació reglada
Cuándo:
Del al
Promotores:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa:
Compartim un futur / Compartamos un futuro

Inscripción

Adaptado a movilidad reducida

Descripción

Aquesta activitat se centra en la mobilitat sostenible, és a dir en aquella manera de desplaçar-nos que permet satisfer en un temps i cost raonables les necessitats de transport i que, al seu torn, minimitza els efectes negatius sobre l'entorn i la qualitat de vida de les persones. A la vegada s'incorporen altres eixos temàtics que tenen una relació directa amb la mobilitat, com l'energia (pel consum energètic que suposa el transport), el canvi climàtic (per les emissions de gasos amb efecte hivernacle que provenen del transport) i, de manera molt especial, amb l'eix de la salut ambiental, ja que els mitjans de transport emeten gasos i partícules que tenen efectes directes sobre la salut de les persones. Així doncs un canvi en el model de mobilitat desencadenarà millores en tots aquests altres àmbits, algunes de les quals directes sobre les persones.

Lloc i durada de l'activitat

Activitat a l'aula escolar. L'activitat està pensada per alumnes de primària. 
La durada de l'activitat varia en funció del nivell educatiu. Per cicle inicial (1r i 2n) l'activitat dura 1h i per cicle mitja i superior (de 3r a 6è) l'activitat dura 1h i 30min.

Horaris

De dilluns a divendres en horari de matí o tarda, segons la petició del sol·licitant.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de les activitats a l'aula s'obre trimestralment, iniciant-se els períodes l'1 de juliol, l'1 de gener i l'1 de març.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments / Material imprescindible

El centre sol·licitant ha de disposar d'un equip amb ordinador, projector i pantalla.

Continguts curriculars

Objectius
 • Fomentar bones pràctiques de transport enfocades a assolir una mobilitat sostenible a les ciutats.
 • Conèixer els diferents mitjans de transport en l'àmbit urbà metropolità i capacitar als alumnes per prendre decisions relacionades amb els trajectes quotidians que tinguin en compte la salut ambiental.
 • Identificar els diferents espais que conformen la ciutat i els usos que en fem per tal d'adaptar l'ús dels diferents mitjans de transport a situacions concretes.
 • Identificar les prestacions (capacitat, rapidesa...) i els impactes ambientals (emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, contaminació acústica i atmosfèrica...) vinculats als diferents mitjans de transport per tal de poder actuar amb criteri a l'hora de satisfer les necessitats individuals de transport.
 • Debatre sobre l'adequació de l'ús i la combinació de determinats mitjans en la realització de trajectes quotidians per tal d'aprendre a construir argumentacions que justifiquin les decisions pròpies relacionades al transport i a la salut ambiental.
 • Fomentar un estil de vida saludable promovent l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu i valorar els aspectes positius per la salut de l'ambient i de les persones derivats d'un ús adequat dels mitjans de transport.
Competències bàsiques
 • Competència en el coneixement i el món físic
 • Aprendre a aprendre
 • Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria
 • Competència social i ciutadana
Metodologia
 • Diàleg educador/a – alumnat, exposició o comunicació de continguts.

Publicaciones relacionadas