Recull d'administracions i entitats per a la ciutadania

Imatge d'una publicació del CUF
Tema:
Sostenibilidad
Público:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipo:
Informativo
Edición:
Dossier
Soportes:
Electrónico

Recull

Descargar

Taula resum del recull

Descargar

Sinopsis

L'experie?ncia acumulada al llarg dels anys de funcionament del programa educatiu de l'AMB Compartim un Futur ha fet evident la necessitat que te? la ciutadania de disposar d'informacio? sobre a qui adrec?ar-se en cas de voler formular consultes, queixes o fer altres accions que afecten el conjunt de la societat. Per aquest motiu, s'ha creat el present document, que recull les principals administracions i entitats, per tal d'ajudar a trobar l'o?rgan gestor que el ciutadà necessita.

Autor:
AMB
Lugar y fecha:
Barcelona 2021
Idiomas disponibles:
Catalán