Cap a un ecosistema tèxtil circular a Catalunya

Ecosistema tèxtil
Tema:
Residuos
Público:
Tècnic
Tipo:
Tècnic
Edición:
Estudios
Soportes:
Electrónico

Cap a un ecosistema tèxtil circular a Catalunya

Descargar

Sinopsis

La indústria tèxtil és un sector important en l'economia. La producció, distribució i consum de tèxtils tenen un funcionament altament lineal, però amb la introducció de nova normativa i l’evolució de factors socials, econòmics i ambientals, aquesta indústria està en un procés de transició complex cap a la circularitat. Menys del 10 % de residus tèxtils acaba preparat per a la reutilització i el reciclatge, i més del 90 % té un destí finalista, ja sigui la valorització energètica o l’abocador. Aquest estudi pretén aportar informació sobre l’estat real del sector, tot identificant-ne les barreres i els acceleradors en el territori català, i fer recomanacions per avançar cap a la circularitat, amb especial incidència en la prevenció de residus tèxtils, per tal de contribuir a revertir aquests percentatges.

Autor:
Laura Granero
Lugar y fecha:
Barcelona 2023
Idiomas disponibles:
Catalán