JOSEP JOVÉ - Cervelló

Carrer JOSEP JOVÉ 2-6
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
1713 4 bis

Cervelló és un petit municipi situat a les primeres cotes que comuniquen el pla del riu Llobregat amb el port de l’Ordal. Va créixer apropant-se al llarg de l’antiga carretera de Barcelona a Valencia, sent aquesta forma de creixement lineal la característiques que més ho ha definit i més ho ha condicionat. Actualment, la Construcción d’una nova variant exterior permetrà transformar l’antiga carretera en una rambla central on el Municipi planteja situar una sèrie de nous equipaments.

En paral·lel a la transformació d’aquesta infraestructura, s’ha previst desenvolupaments d’ús residencial. En un d’ells, situat al costat de la riera de Cervelló, es situa aquest projecte de 57 vivendes de Promoció Pública, agrupades en tres edificis de 4 i 5 plantes.

Implantació

Aquests tres petits edificis s’assenten sobre un solar de forma rectangular caracteritzat per una doble pendent. Longitudinalment, al llar del carrer Josep Jové, zona des on s’accedeix a cada edifici. Transversalment, la pendent augmenta de forma considerable, encarant l’edificació cap a la riera de Cervelló. Per suavitzar aquest fet, un parc urbà de nova creació actua com a filtre entre les vivendes i caudal de la riera.

Organització general

Les seccions dels edificis poden mostrar clarament aquesta complexitat topogràfica,que es va convertir en l’element configurador del projecte. Es van dividir les 57 vivendes a projectar en tres edificis de planta baixa i quatre plantes amb secció
esglaonada, que es solapen nivell a nivell amb el terreny. A la vegada, aquesta organització volumètrica de tres cossos separats entre sí, permet el pas de les visuals des de les edificacions veïnes fins la riera.

Cadascun d’aquests tres edificis es trenquen a la seva part central per forçar un canvi de secció que situa un aparcament continu i ortogonal a ells en una planta que és un soterrani en relació al carrer i una planta baixa en relació al jardí. Aquest aparcament manté interiorment la pendent del carrer i es macla amb els nuclis d’accessos als tres blocs de vivendes.

Tipològicament cada planta s’organitza a partir de quatre vivendes per replà, servits per un nucli d’accés que es situa transversalment a elles. La meitat de les vivendes s’orienten directament a sud, condicionant la distribució interior de manera que les sales d’estar es situen al tester, junt unes terrasses encarades a la riera. L’altre meitat tenen orientació est i oest, mirant cap a les places interiors que provoquen la pròpia implantació volumètrica del projecte.
Amb aquesta organització, totes les peces son exteriors, fet que afavoreix notablement les seves condicions de habitabilitat.


Espais exteriors

L’organització en forma de pinta d’aquests tres edificis permet incrementar tan la superfície com la qualitat dels espais exteriors que es converteixen en miradors sobre el parc urbà i la riera en vestíbuls exteriors previs a les de les pròpies vivendes.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  718,45m2
  Autor:
  UTE Pascual - Puigdengolas, arquitectes
  Contractista:
  Bastir Const. Catalana / Const. A. Feu, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Julio 2002
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Octubre 2004
 • Habitatges:
  57
  Places d'aparcament:
  57
;