EIXAMPLE - Sant Joan Despí

Carrer JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO, 10-14 010
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
1855 1 bis

La volumetria resultant es el reflexa directe de la forma del solar i la normativa urbanística. Es tracta d’un conjunt edificat de dos cossos que dona front a tres carrers. El primer, que es el mes important te 4 plantes i fa cantonada. El segons es mes petit i te nomes que tres plantes. Entre tots dos cossos hi ha l’espai de separació on s’ubica la rampa d’accés al aparcament.. La raó es deu a la planificació urbanística del solar. En la disposició dels habitatges es prioritza el que tots els fronts de façanes estiguin ocupats íntegrament per les peces nobles dels habitatges, en tant que en les façanes interiors s’aboquin el dormitoris. Aquesta decisió marca la pauta d’organització del projecte. El conjunt es mostra al carrer amb un ritme de balconades que li confereixen la una presencia molt remarcable.

El primer cos descrit, obligat per la cantonada dels carres precisa d’una petita modificació en l’organització dels habitatges per mantenir l’alineació de vial. Això implica introduir un canvi en la tipologia dels habitatges tot i mantenint l’espai interior per omplir al màxim el recinte edificable. Per l’altra cantonada apareix el segons cos amb una distribució lleugerament diferent per que es subordina compositivament al cos principal tal i com es pot apreciar en les fotografies que s’adjunten. El tractament de l’espai interior completa la volumetria de la ordenació de l’illa.

Totes les façanes son d’obra vista, d’una tonalitat vermellosa intensa. Damunt de la uniformitat del pla da façana destaquen les persianes correderes i les baranes dels balcons, elements resolts amb planxa d’acer galvanitzat que contrasten notòriament amb l’obra vista. Dos únics material que composen i donen uniformitat de criteri al conjunt edificat

La distribució interior es resol amb la creació de tres crugies ordenades paral.lelament a la alineació de vial: un primera que com s’ha dit lo formen les sales d’estar –menjadors que donen als carrers, una intermitja on s’ubiquen cuines, passos, serves i patis interiors i una darrera, ocupada per dormitoris que donen a la façana posterior de l’ interior de l’illa.

Cal destacar de la proposta la qualitat dels espais interiors dels habitatges tipus més genèrics. La ventilació creuada que disposen al donar front a dos façanes oposades.
La creació d’un pati interior que permet fer els muntants d’aigua, gas i ventilacions de cuines totalment registrables des de els interiors dels habitatges.

L’edifici es complementa amb dues plantes sota rasant per ubicar un únic aparcament, amb una capacitat total de 110 places per cotxes i 55 trasters. Tots vinculats als habitatges.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  8.504,2m2
  Autor:
  Moisés Gallego, arquitecte
  Contractista:
  Brues y Fernández, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Agosto 2004
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Diciembre 2006
 • Habitatges:
  55
  Locals:
  2
  Trasters:
  55
  Places d'aparcament:
  119
;