EST UP 9.1 - Pallejà

Ronda SANTA EULÀLIA, 11 011
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
sectorEst91_2b
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  2.784m2
  Autor:
  Humbert Costas Tordera - Manuel Gómez Triviño
  Contractista:
  IMASA, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2002
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Diciembre 2003
 • Habitatges:
  20
  Trasters:
  10
  Places d'aparcament:
  20
;