EST UP 8.1 - Pallejà

Ronda SANTA EULÀLIA, 13 013
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
sectorEst8_1b
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  7.636m2
  Autor:
  Lluís Nadal i Oller
  Contractista:
  Agroman-Ferrovial, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 1998
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Enero 2000
 • Habitatges:
  52
  Locals:
  4
  Places d'aparcament:
  56
;