ELS MAIOLS - Cerdanyola del Vallès

Avinguda JOSEP TARRADELLAS, 13-17 013
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
1810 1 copia b

El planejament urbanístic del sector de “Els Maiols” a Cerdanyola del Vallès determinava la construcció de tres blocs de planta rectangular aïllats de PB+3 de 15 vivendes de quatre habitacions cada un, amb la seva major dimensió sensiblement orientada a sud i accés per el seu costat menor des del carrer principal, lleugerament corbat, a la que s’anava adaptant formant un ventall.
Vam mantenir al projecte la organització en tres blocs, tal i como el planejament exigia però reordenant la planta del conjunt, eliminant el ventall i alineant els tres edificis amb la part recta del carrer. Pensàvem que sense cap mena de dubte, el desordre de les construccions precedents i la singularitat de la parcel·la en la que havíem de construir agrairien la contenció i l’ordre que proposàvem.
La tipologia de torre resultant del volum de planejament, quatre vivendes per replà en las plantes superiors i tres, més l’accés, a la planta baixa, suposava que part de las vivendes quedaven orientades només a nord-est y nord-oest. Per això, vam decidir esgraonar en planta l’edifici per ambdós extrems per permetre que les vivendes posteriors, traguessin el cap, mirant al sud. El bloc s’organitza així, col·locant totes las àrees de servei al centre, les habitacions als costats i les zones d’estar,menjador i cuina als testers. La voluntat de dotar del màxim d’il·luminació a aquestes zones va determinar el disseny de les finestres de la sala d’estar, així com, la seva col·locació en angle i les dimensions i caràcter de la terrassa. Les façanes nord i sud incorporen las finestres dels dormitoris en llargues franges horitzontals i la escala situada a la cara nord al retirar-se cap a l’interior marca com un tall la divisió entre las vivendes.
Els edificis s’acaben exteriorment amb monocapa blanc y s’accentua la seva relació amb el carrer mitjançant la prolongació de les seves parets de planta baixa fins el límit de la parcel·la, per a incloure la numeració urbana.
La construcció d’un gran voladís a la façana més urbana del bloc ens va permetre considerar de nou l’escala de l’edifici, en relació amb la ciutat, sense perdre el caràcter domèstic de la intervenció.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.147m2
  Autor:
  Batlle i Roig arquitectes
  Contractista:
  Copcisa
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2004
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Enero 2006
 • Habitatges:
  45
  Trasters:
  45
  Places d'aparcament:
  45
;