PLAZA & JANES - Esplugues de Llobregat

Carrer Mestre Joan Corrales, 110-112
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
FOTO2_FINAL.jpg

Aquest projecte completa el conjunt residencial conegut com a Plaza & Janés, i constitueix el darrer mòdul de l’edifici que dóna al carrer del Mestre Joan Corrales, just a la cruïlla amb el de la Verge de Guadalupe. El seu posicionament el converteix en una fita urbana d’Esplugues, en ser el primer edifici residencial que es troba entrant al municipi des de la Ronda de Dalt.
Respecte de la resta de l’edifici lineal amb el qual comparteix mitgera, sobresurt un nivell, atès que està situat a la part alta d’aquest segment del carrer de Joan Corrrales.
El volum es disposa longitudinalment en direcció nord-sud, amb façanes a llevant i a ponent i un tester al nord, cosa que afavoreix la disposició d’un únic nucli per als quatre habitatges de cada replà. D’aquesta manera s’optimitza la ràtio entre superfície útil neta habitatges i superfície construïda planta. La fondària és de 13’25 metres i disposa de cossos sortints oberts d’1’50 metres de fons a les façanes llargues.
Es produeix la varietat tipològica pel desplaçament del nucli en planta, amb la qual cosa es generen dos habitatges de menor superfície, en contacte amb la mitgera i ventilació a una cara, i habitatges de major superfície que gaudeixen de la cantonada.
La posició de les sales d’estar a l’extrem en cantonada, reconeix el valor implícit d’aquesta posició i explota compositivament aquest fet per tal d’enriquir el tester nord que té molta presència urbana.
L’edifici disposa de dos nivells sota rasant que ocupen la totalitat de la parcel·la i donen cabuda a dues plantes d’aparcaments, la inferior compartida amb l’edifici veí. Els pilars s’alineen de manera rigorosa en les dues direccions. En sentit transversal es fan 3 crugies, i l’esquema distributiu que en resulta permet que, en els nivells d’habitatge, es puguin incloure tots els serveis (cuines, banys, safarejos...) a la crugia central, així com agrupar-hi els conductes d’instal·lacions verticals. Als nivells d’aparcament aquesta crugia central coincideix amb l’àmbit de pas de vehicles.
Pel que fa a la façana s’ha optat per una realització lleugera i ventilada, amb plaques de laminat d’altra pressió (HPL). La composició es basa en el joc de tractaments cromàtics dels plans de façana. En els dos fronts s’inverteix el criteri de color entre els vidres de primer pla i el material de fons. Això permet que el tester, tan visible, s’enriqueixi amb una composició cromàtica bicolor en ziga-zaga.
L’edifici plantejat assoleix una qualificació energètica C i està per sobre dels mínims requerits per l’administració. Aquesta qualificació s’obté gràcies a la incorporació d’instal·lacions centralitzades d’aigua calenta sanitària i calefacció eficients i d’un eficaç embolcall de l’edifici.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  2.332,61m2
  Autor:
  Miquel Roa
  Contractista:
  Promotora Grabi S.L
  Régim de protecció oficial:
  Concertat/Taxat
  Singularitats:
  Places de pàrquing en venda o lloguer
  Data inici d'obres :
  Febrero 2011
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Marzo 2012
 • Habitatges:
  20
  Trasters:
  2
  Places d'aparcament:
  25
Documents relacionats
;