JOAN UBACH - Santa Coloma de Gramenet

Carrer JOAN UBACH, 46-50
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
2071 3 copia 3.jpg

Venda o lloguer de locals i places de parquing amb traster ó sense.

Oferta immobiliària JOAN UBACH - Santa Coloma de Gramenet
Carrer JOAN UBACH, 46-50
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 250 codiOferta: JU-UP00-049-S2 nom: Pàrquing 49-S2 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 60 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 45.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 580 nom: 49-S2 codi: JU-UP00-049-S2 preu: 0.0 superficieUtil: 27.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 60 ofertaId: 250 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 72 nom: Edifici 1 promocioId: 60 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 49-S2

  Venda
  Preu venda:
  9.000,00 €
  Detall de la plaça de pàrquing: 49-S2
  Superfície:
  27,2m2
  + Demanar informació Codi: JU-UP00-049-S2
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  7.181,65m2
  Autor:
  Esteban Terradas Muntañola
  Contractista:
  OBRUM S.L. i CORSAN-CORVIAM S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Noviembre 2009
 • Habitatges:
  50
  Locals:
  2
  Trasters:
  50
  Places d'aparcament:
  50
;