FRONT LITORAL - Sant Adrià de Besòs

Carrer RAMON LLULL, 462-466
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2017 10 copia 4.jpg

El solar del projecte del projecte correspon a la parcel·la R7 del sector C-3 ( modificació del Pla General), àmbit Llull-Taulat, situat en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs Té façana al nord-oest al carrer Llull i al sud-est a la zona verda, i està limitat pels carrer Mar al nord-est i el carrer C a sud-oest. El solar és pràcticament pla.
Es proposa un edifici de planta baixa i 4 plantes pis, amb façana alineada al carrer Llull i que es fractura cap a la zona verda a la fi d’aconseguir més desenvolupament de façana cap a la bona orientació i les bones vistes.

Les vivendes es desenvolupen en 2 nuclis de comunicació vertical, amb 4 habitatges per replà, a la fi de minimitzar la repercussió espai comú - habitatge. Als nuclis s’accedeix des del carrer Llull.
L’edifici desenvolupa vivendes a plantes pis, local amb façana al C. Llull i vivendes donant als patis (orientació sud) a planta baixa i aparcament en soterrani.

Es proposa una tipologia amb façanes enfrontades al carrer Llull i a la zona verda i una tipologia amb façanes perpendiculars; a zona verda i patis laterals.
Les vuit vivendes de planta tipus són de tres dormitoris.
A planta baixa es situen 7 habitatges de dos dormitoris, i un d’ells habitatge adaptat.

L’organització dels volums en forma de pinta permet que tots els habitatges gaudeixin de ventilació creuada, bé per façanes enfrontades o per façanes perpendiculars, i que totes les sales d’estar donin a la orientació sud. Aquestes sales disposen de terrassa correguda que permet gaudir de l’espai exterior ben orientat i amb vistes a la zona verda, alhora que serveix de protecció solar.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.078,5m2
  Autor:
  Bennasar-Noguera SCP, arquitectes
  Contractista:
  Corsan-Corviam construcción, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  Especial
  Data inici d'obres :
  Marzo 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Marzo 2009
 • Habitatges:
  39
  Locals:
  1
  Trasters:
  9
  Places d'aparcament:
  40
;