A4-LEPANTO - Rubí

Carrer BÒBILA, 20-24
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
low01-IMG_3164_65_66_67_RGB.jpg

El solar es troba enmig d’un entorn urbà en procés de desenvolupament, caracteritzat pel context divers que formen els habitatges de recent construcció i l’assentament industrial existent al llarg de la Riera de Rubí.

L’escala de l’edifici es resol mitjançant l’equilibri entre la mida industrial dels seus materials i l’escala diversa de les construccions de l’entorn.

La parcel•la objecte del projecte forma part d’una operació conjunta de tres edificis de dimensions similars i gàlibs paral•lels alineats a l’eix viari al qual donen front. La disposició ve fortament condicionada pel planejament previst, que divideix el solar en tres franges paral•leles, de les quals la franja central resta lliure d’edificació, amb una amplada mínima de 5 metres.

La proposta parteix de la premissa d’ampliar al màxim possible la franja central –fins a 10’50 metres- amb l’objectiu de generar un ampli espai de convivència entre els dos blocs lineals. Aquest espai esdevé un jardí interior de condicions ambientals idònies pels diferents habitatges, que alhora en facilita la seva ventilació creuada.

Els accessos als 2 blocs queden organitzats en tres nuclis que es disposen enmig de l’espai central enjardinat, de forma que és possible travessar el conjunt a través d’una sèrie de llindars espacials que generen una diferenciació cromàtica dels jardins interiors respecte l’exterior

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.359,08m2
  Autor:
  Xavier Vancells
  Contractista:
  Tarraco, Empresa Constructora S.A
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Septiembre 2009
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Marzo 2011
 • Habitatges:
  46
  Locals:
  5
  Places d'aparcament:
  56
;