AV. GENERALITAT - Santa Coloma de Gramenet

Avinguda Generalitat, 169-173
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
Foto01

Els 56 habitatges estan organitzats en 2 edificis entre mitgeres sobre una reagrupació de 5 petites parcel·les.
Els edificis s’organitzen amb 2 escales per planta i amb 4 habitatges per escala. Aquest programa ens permet situar la ventilació dels petits espais i els nuclis de comunicació verticals en el pati interior, i reservar la totalitat de les façanes principals per ventilar i il·luminar espais domèstics principals.
L’objectiu de l’edifici és aconseguir unes tipologies flexibles en el temps, permetent acollir amb facilitat els diversos perfils d’usuaris amb la màxima economia de recursos d’execució i de manteniment.
Per aconseguir una planta el més flexible possible s’utilitzen uns suports estructurals perimetrals (estan alineats en el gruix de la façana) i una única línea estructural central. Aquesta solució permet no sacrificar la racionalitat de les plantes d’aparcament i facilita un esquema distributiu reversible. En totes les vivendes es busca introduir noves formes d’ús de l’espai domèstic: el treball, l’estudi, el saló-estudi obert, la vida oberta (tipus loft),... situant els espais més íntims en el punt oposat de l’accés a la vivenda (sala, cuina).

Les façanes: el comportament de l’edifici cap al seu entorn.

Estem en una zona en procés de transformació: la nova façana del riu (Av. Generalitat) on s’observa una ciutat més contemporània (indústria, habitatges, equipaments,...) enfront a lo local (C. Esprius), on es deixa veure la forma de viure de la gent, la tipologia dels seus habitatges i els materials tradicionals de la construcció. És per això que el projecte busca referents de la zona per reinterpretar-los.

A l’Av. Generalitat es resol una geometria amb ombres profundes, voladius de 1,5m, amb un revestiment de safates d’alumini lacat. Es col·loquen tendals tèxtils com a protecció solar passiva, reforçant la permeabilitat entre interior i exterior, aconseguint aproximar les relacions entre veïns sense renunciar a la intimitat de cada un d’ells.
A la resta de les façanes es planteja la incorporació d’un material tradicional retallat pels reflexes de la xapa d’alumini i les coves que introdueixen la llum l’interior dels habitatges.
La posada en obra dels diversos detalls i materials busca eliminar al màxim la execució en obra, optant per solucions industrialitzades i eficients en la seva resposta tèrmica.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  8.362,9m2
  Autor:
  Esteve PUIGDENGOLAS LEGLER
  Contractista:
  TAU Ingenieria y Construcciones Especiales, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  Concertat/Taxat
  Data inici d'obres :
  Enero 2009
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Julio 2010
 • Habitatges:
  56
  Locals:
  6
  Trasters:
  34
  Places d'aparcament:
  93
Documents relacionats
;