UA2A - Viladecans

Passeig Jaume Balmes --
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: En execució/En construcció
TORNAR
1-EXT_Nocturna.jpg

Es tracta d’un edifici que dóna resposta urbana i residencial a un solar que fa de transició entre dos barris molt diferents: el de Sales (d’habitatges entre mitgeres i alineació a vial) i el de grup Sant Jordi, (tipus polígon, ordenat per volumetria específica). Així es construeix un edifici amb un volum de PB+4 amb planta baixa comercial al pg. de la Marina i un altre de PB+2 amb habitatges en la planta baixa al c. Jaume Balmes.

L’accés a tots ells amb un únic nucli que no interfereix la ubicació d’un local comercial al passeig de la Marina. Es tracta d’una tipologia de bloc amb passarel·la d’accés, part de la qual esdevé d’ús privat.
Tots els habitatges són passants i gaudeixen de ventilació creuada. Tenen una configuración inclusiva i flexible fruit de la combinació de mòduls amb les característiques següents: habitacions multifuncionals d’idèntica superfície, cuina dinamitzadora, oberta i segregable respecte la sala, menjador central articulador i espai propi per al cicle de la roba ventilat al pati interior o façana interior.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  2.928m2
  Autor:
  AV62, arquitectes, s.l.
  Contractista:
  COPISA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2023
  Certificacio energètica:
  A
  Data final d'obra:
  Septiembre 2024
;