MAS RAMPINYO UP 11.3 - Montcada i Reixac

Carrer CONSELL DE CENT, 32 00A
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
03 bis

L’edifici es situa a l’extrem sud del Pla Parcial del sector Masrampinyo de Montcada i Reixach, davant del Parc del Gurugú. En aquesta illa triangular, el planejament proposa dos usos: un destinat a habitatges, a l’oest, i l’altre a l’extrem est destinat a zona verda. L’edificació proposada originalment a l’ordenació del planejament era un bloc en “L” situat a l’extrem oest la parcel·la. Per tal d’aconseguir el màxim assoleiament diari de tots els habitatges amb la millor orientació possible i donar continuïtat a la zona verda davant de l’edifici, es va proposar una modificació de l’ordenació.

La proposta planteja un bloc linial de 8 habitatges per planta repartits en dos nuclis de comunicació verticals, perfectament orientat a nord-sud, donant l’esquena a la irradiació del sol de l’oest, i situat a l’extrem nord de l’illa. En planta baixa es situen els accessos generals als dos nuclis, l’accés a l’aparcament subterrani i 7 habitatges amb jardí.

La volumetria del projecte el dota d’una imatge molt tranquil·la. La façana sud té un tractament més obert, resolta amb una terrassa que actua com a captador solar selectiu. Aquestes terrasses es configuren com un espai intermedi entre dos superfícies de tancament, per la banda exterior formada per una làmina tamitzada amb uns elements mòbils de filtració solar formats per safates de xapa d’acer perforada que actua com un ombracle, i a l’interior tractada com una façana amb forats. La relació amb l’exterior és flexible, obtenint una gran varietat d’opcions que donen resposta a les diverses situacions climàtiques i ambientals que pot oferir l’entorn. La resta de façanes tenen un tractament més opac, on la proporció buit-ple s’adapta a l’orientació corresponent.

La nova disposició del volum edificatori permet la continuïtat de les zones verdes i una millor integració de l’edifici entre les noves zones d’arbrat adjacents i el Parc del Gurugú. La presència d’aquesta nova vegetació crea una zona de microclima i a la vegada actua com a barrera acústica respecte la transitada carretera B-1411 que uneix Ripollet amb Montcada i Reixac.

En total l’edifici conté 39 habitatges amb 3 o 4 dormitoris; a més a més els habitatges de planta baixa incorporen una terrassa. La peça més important de tots els habitatges és la sala d’estar-menjador-terrassa orientada a sud, que serveix com a captador solar i lumínic. La zona de nit, en canvi, queda totalment orientada a nord; al mig hi trobem la zona de serveis: cuina-rentador-banys.

Fitxa tècnica
 • Autor:
  Martí-Miralles Arquitectes SLP
  Contractista:
  Dragados, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Mayo 2005
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Febrero 2007
 • Habitatges:
  39
  Places d'aparcament:
  39
;