MAS RAMPINYO UP 9.2/9.3 - Montcada i Reixac

Passeig SANT JORDI, 65 00A
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
1861 1 copia bis

La definició volumètrica del conjunt ve donada, en gran part, per l’acompliment dels paràmetres establerts en el Pla Parcial. Tot i això, la proposta procura la definició d’una planta tipus, capaç de satisfer el programa sol·licitat de la manera més regular possible.

La proposta s’organitza amb una planta tipus que preveu 3 caixes d’escala de dos habitatges per replà i 2 de tres habitatges al bloc de ponent, amb un total de 58 habitatges, i 2 caixes d’escala de tres habitatges per replà al bloc de llevant, amb un total de 29 habitatges. Aquesta disposició permet que la major part d’habitatges estiguin raonablement ben orientats i que existeixin dos tipus majoritaris de distribució, ja que els dos blocs comparteixen el tipus passant i el de dues façanes en angle, tot i que adaptats a cada situació específica.

L’accés als vestíbuls es produeix generalment des del nivell de la planta aparcament, que és el més proper a la rasant dels carrers que envolten el conjunt. A la planta superior, qualificada urbanísticament de planta baixa, s’estableix la connexió dels nuclis d’escala amb l’espai comunitari. Els habitatges de planta baixa que donen a l’interior tenen terrasses que els privatitzen respecte a l’esmentat espai comú.

En quant als aparcaments, s’hi accedeix en els dos casos des del passatge central. Al ser el punt més baix i permetre una entrada amb poc recorregut de rampa obté un millor rendiment de l’espai. En aquesta planta també s’han situat alguns trasters.

L’estructura de l’edifici s’ha plantejat com una retícula senzilla i ordenada. Aquesta disposició, juntament amb unes llums regulars i raonables permet un òptim forjat reticular. Les cobertes son planes i invertides Per a la façana es pensa en panys d’obra vista modularment regulats i que en altura anirien de forjat a forjat al sobresortir aquests lleugerament del pla de façana.

En quant als criteris d’arquitectura mediambiental i estalvi energètic es proposen uns mitjans passius consistents en un increment de l’aïllament i una distribució raonable de plantes i façanes que afavoreixen de manera natural la protecció solar i ventilació contínua amb unes galeries protegides en els habitatges orientats a Sud i a Ponent.

En quant als mitjans actius es proposa instal·lar a la planta terrat una sèrie de rengles de plaques solars.

Les superfícies dels habitatges oscil·len entre 60 i 90 m2 En tots els casos i d’acord amb els quadres de superfícies adjunts són tots ells habitatges complerts i s’ajusten tant a les condicions d’habitabilitat establertes a les O.M.E. com a les que estipula el Decret sobre Nivell d’habitabilitat objectiva.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  12.380,8m2
  Autor:
  Pere Joan Ravetllat Mira i Carme Ribas Seix, arquitectes
  Contractista:
  Dragados, S.A
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Mayo 2005
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Febrero 2007
 • Habitatges:
  87
  Trasters:
  39
  Places d'aparcament:
  102
;