MESTRE CANDI - L'Hospitalet de Llobregat

Carrer MESTRE CANDI, 47-55 047
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
1780 3 bis

Es tracta d’un edifici de 20 habitatges i aparcament en règim V.D.P., situat en un solar de 370m2 a l’Hospitalet de Llobregat, a la confluència del Parc de la Serp -un gran espai públic dins la densa trama urbana de la zona- amb el carrer Mestre Candi.

Pel que fa a l'entorn, seguint els paràmetres d'edificació de la modificació del planejament, el nou edifici que proposem adopta la mateixa alçada que l’edifici veí en la seva trobada amb la façana del Parc de la Serp. D’aquesta manera, a part d’assolir una continuïtat volumètrica, s’aconsegueix també la continuïtat de la porxada en planta baixa, que segueix el ritme de les edificacions veïnes i es presenta com una gran perforació en façana. Aquest fet dota a l’edifici d’una imatge més tectònica, menys lleugera, tot i la seva volumetria de llenguatge més fraccionat.

Per tal d’evitar la consolidació en altura del solar -de proporció quadrada-, s’opta per trencar el volum edificatori respecte la plaça que es troba davant de l’edifici. Així mateix, també s’aconsegueix resoldre volumètricament la transició d’alçades dels edificis existents de gran alçada que donen al Parc de la Serp, i els edificis més baixos del carrer Mestre Candi, mitjançant el trencament de la linealitat de la façana nord. Aquest fet es manifesta tant en planta com en façana, on s’utilitzen dos materials diferents - obra vista i arrebossat i pintat - per tal d’emfatitzar-ho encara més. A través d’un tall transversal que conté patis de ventilació de les cuines dels habitatges i el nucli de comunicacions verticals, s’assoleix aquesta fragmentació volumètrica que resta pes a l’edifici i l’integra amb tot el seu entorn.

A la planta baixa se situa un local comercial amb tres façanes, al costat sud-oest del solar. L’accés als habitatges és des del Parc de la Serp i des de la nova plaça pública amb límit al carrer Mestre Candi. Limitant amb la nova plaça posterior, se situa la rampa d’accés per a vehicles a les plantes soterrani d’aparcament.

Es tracta d’un edifici de 20 habitatges de planta baixa i cinc, amb quatre habitatges per replà. L’accés als habitatges es produeix a través del tall que conté patis i nucli. Tot l’habitatge pivota sobre la peça central que conté la cuina i el servei - que dóna a pati-, la resta d’estances -habitacions i sala d’estar- se situen al perímetre.

S’ha optat per utilitzar un únic mòdul de finestra de proporció vertical en totes les façanes, amb un total de 102 unitats distribuïdes en les tres façanes.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  2.696,72m2
  Autor:
  Conxita Balcells Associats, S.L. arquitectes
  Contractista:
  Construcciones Juanes, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Enero 2004
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Octubre 2005
 • Habitatges:
  20
  Locals:
  1
  Trasters:
  2
  Places d'aparcament:
  22
;