CARRER MAJOR - El Papiol

Carrer GENERALITAT, 2 012
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
IMG_2397 bis.jpg

La parcel.la es situa just al carrer on comença el centre històric. Per la part inferior s'obre a un parc sense que cap bloc pugui entorpir les vistes, i a la part superior apareix una situació de nucli històric més consolidat i dens.
La topografía de la parcel.la té un fort pendent en sentit nord-sud, amb un desnivell mig de 13 metres.

El programa contemplava la construcció de 14 habitatges i 9 places d'aparcament. Degut a la singular forma del solar i al fort pendent es va optar per treballar amb dos blocs amb 2 tipologies diferenciades:
A la part inferior, obert al parc, un esquema d'edifici plurifamiliar amb 3 apartaments per planta de 2 dormitoris i a la part superior un esquema de vivendes adosades en un esquema de mitjos nivells amb vistes creuades i una gran riquesa de secció, insòlita en una vivenda de molt poca superfície.

El verdader protagonista del projecte és el buit interior que es genera mitjançant un pati que recorre tota l'alçada de l'edifici i uneix els dos accesos, el superior i l'inferior, (unint les places d'aparcament amb les vivendes superiors). Aquest espai comú de comunicació s'entén com un espai obert que comunica els dos carrers a través de l'edifici.

L'edifici, formalment s'entén com final del volum construït del teixit del casc antic i s'obre al parc veí en tota la dimensió de la façana. La façana del carrer Major en canvi pren una proporció d'obertura vertical en referència al casc históric. La coberta del bloc inferior s'utiliza com a terrassa del bloc superior.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  1.338m2
  Autor:
  Jordi Badia Rodriguez, arquitecte
  Contractista:
  Construcciones Juanes, S.A.
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Marzo 2003
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Noviembre 2005
 • Habitatges:
  14
  Places d'aparcament:
  9
;