LA GRANJA UP A2 - Molins de Rei

Carrer ARADA, 5 005
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
C.V-Ap.MR-e05 bis

El projecte s’ubica en una illa de nova creació en el Pla d’Ordenació del sector “La Granja” a Molins de Rei. Comprèn la construcció de 3 blocs. El primer de planta quadrada de 21x21 m i planta baixa i 7 i els altres dos de planta rectangular de 15x40 m i planta baixa i 3. La voluntat d’aconseguir solucions de gran economia de costos ens ha portat a utilitzar per tots tres blocs un llenguatge formal contingut en la seva composició general amb un mateix rigor constructiu mitjançant la utilització d’un revestiment de monocapa continu que, amb el simple canvi de colors, emfatitza les diferents façanes i la homogeneïtzació del conjunt.
A l’edifici alt es creen dues tipologies d’habitatges que, girades al voltant del nucli de comunicació, distribueixen la planta que queda extrusionada de manera que es generen dos volums desunits per una escletxa de ventilació del mateix nucli i que alhora serveix d’accés a l’edifici. 32 habitatges distribuïts en planta baixa i set plantes amb quatre habitatges per replà de 3 i 4 dormitoris. Quatre unitats idèntiques que giren al voltant del nucli de serveis enriqueix la circulació interior. Alhora, aquestes quatre peces que també roten en planta 360º adoptant múltiples orientacions, conformen els dos volums que formalitzen l’edifici. D’aquesta forma els quatre alçats són diferents ja que no hi ha una façana d’habitacions i una d’estars. Les zones de dia i de nit s’alternen definint múltiples opcions de composició del volum extrusionat.
Als edificis baixos, de 22 habitatges cadascun, es formalitzen de forma similar. Tres habitatges per replà disposats al voltant del nucli en forma de L, es capiculen amb els altres tres girats 180º. El conseqüent gir del nucli també propicia unes façanes canviants en les diferents orientacions.
Aquests edificis, de proporció horitzontal, s’homogeneïtzen amb el cos alt a través d’una mateixa composició formal. La planta baixa s’uneix en material i color al tancament dels patis enjardinats, creant una peça contínua desplaçada respecte l’alineació de la façana posterior. Aquest desplaçament respecte l’alineació vial crea un porxo continu a carrer i emfatitza la unitat de la planta baixa. El volum, que també recull el concepte de gir i extrusió, propicia una posició canviant de les terrasses dels estars, segons la millor orientació, el que genera uns testers diferents i alhora més volumetries variables en què cada díedre és diferent del següent. La posició de l’escala en els dos vestíbuls del bloc també s’alterna en les dues façanes fent que en el mateix bloc mai trobis una mateixa lectura de composició formal.

Fitxa tècnica
 • Autor:
  Valls Musquera VM Arquitectes SCP
  Contractista:
  Ferrovial, SA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Diciembre 2002
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Julio 2004
 • Habitatges:
  30
  Locals:
  1
  Places d'aparcament:
  26
;