Diagnosi energètica municipal

Volver
Gràfic

Promoció del canvi de model energètic

Ficha técnica

 • Temas:
  Energia
 • Fecha de publicación:
  Agosto 2019
 • Estado:
  En proceso
 • Fecha de realización:
  Marzo 2019
 • Tipo / Subtipo:
  Energía / Projectos estratégicos
 • Dirección de proyecto:
  Gil Lladó (tècnic d'energia i canvi climàtic), David Guerrero (tècnic d'energia i canvi climàtic) i Ana Romero (cap del Servei de Sostenibilitat i Educació)
 • Assistencia:
  ECOOO
 • Dónde

  Marker

  Santa Coloma de Cervelló

  Marker

  Sant Climent de Llobregat

  Marker

  Viladecans

  Descripció

  Per tal de promoure el canvi de model energètic entre els municipis metropolitans que impulsa l'AMB, és necessari tenir una diagnosi acurada dels consums energètics dels equipaments municipals per poder prioritzar accions, formar els responsables municipals i implicar la ciutadania dels municipis en l'acció municipal per a una transició energètica. El projecte s'ha dut a terme a tres ajuntaments metropolitans: Santa Coloma de Cervelló, Sant Climent de Llobregat i Viladecans.
  • Objectius
   El projecte construeix, partint de l'anàlisi de la despesa i el consum dels subministraments d'equipaments municipals, un equip de treball transversal a cada ajuntament encarregat de la gestió de l'energia i elabora un dossier amb el recull de tota la feina duta a terme, que permetrà donar continuïtat a la gestió energètica dels ajuntaments i al desenvolupament d'accions per implicar la ciutadania en la transició energètica. 
  • Actuacions efectuades
   • 10 sessions de treball amb els equips dels municipis implicats, en les quals, entre altres aspectes, s'han presentat eines informàtiques per fer una gestió energètica adequada dels subministraments municipals, s'han explicat i debatut diferents accions i propostes per implicar-hi la ciutadania i s'han exposat altres experiències aplicades en diversos municipis.
   • Assistència i col·laboració a les sessions entre els equips de treball de cada municipi per preparar les reunions, la documentació i la resolució de dubtes.
   • Inventariat de la despesa energètica agrupada per equipament municipal, tant pel que fa a edificis com a enllumenat i subministraments d'aigua. 
  • Fites assolides
   • Desglossament i coneixement de la despesa econòmica vinculada a la despesa energètica dels equipaments.
    • Als tres municipis estudiats, la despesa econòmica en subministraments es reparteix en un 72-75 % en electricitat, un 7-13 % en combustibles i un 15-19 % en subministrament d'aigua.
    • La despesa econòmica en subministraments energètics suposa entre un 3,4 % i un 4,3 % de la despesa total dels ajuntaments.
    • El 80 % de la despesa econòmica es troba en un 26-32 % de tots els equipaments municipals, cosa que permet focalitzar esforços a l'hora d'emprendre accions per a l'estalvi energètic.
   • Creació d'equips de treball transversals, en els quals intervenen diferents seccions dels ajuntaments, com departaments tècnics (enginyeria, medi ambient), econòmics, de comunicació i equips polítics.
   • Elaboració de documents on es recull la feina feta durant les sessions de treball, i entrega i explicació d'eines ofimàtiques per donar continuïtat a la gestió energètica i econòmica dels equipaments municipals.
   Aquest projecte dona compliment a les línies ENER-6-2, ENER-6-10 i ENER 6-19 del Pla clima i energia 2030 de l'AMB. 

  Sube

  Prova: $provaURL