Recursos

L'estratègia de sensibilització i educació per a la lluita contra la contaminació atmosfèrica té la finalitat de disposar dels mitjans divulgatius per informar i sensibilitzar a la ciutadania perquè emprenguin les mesures i bones pràctiques escaients per evitar episodis de contaminació atmosfèrica.

Recursos contaminació
Per conèixer més sobre la contaminació atmosfèrica es posa a disposició de la ciutadania recursos didàctics i informatius a l'abast de tothom. Mitjançant el programa d'educació ambiental "Compartim un Futur" s'arriba setmanalment a entre 50-70 grups el que pot representar més de 1050 persones/setmana. Per tant, quan un educador rep un grup que realitzi qualsevol tipus d'activitat educativa, ja sigui un grup d'escolars o bé un grup d'adults i es produeix una situació de contaminació atmosfèrica (seguiment actiu, episodi, fase d'alerta), en aquell moment, es dona informació específica sobre les problemàtiques associades, com es controlen aquests contaminants, així com les bones pràctiques que es poden aplicar (en el cas de fase d'alerta s'ajornen les activitats a l'aire lliure).

Catàleg de recursos del programa "Compartim un Futur"

Molts recursos i activitats es poden trobar, tant dirigits a escolars com a la ciutadania en general, a la guia didàctica del programa. Es tracta d'una eina de difusió de recursos didàctics per al professorat, els professionals de l'educació en el lleure, les famílies, la gent gran i altres persones o entitats interessades en l'educació ambiental. És una plataforma que facilita l'accés a les visites guiades, les activitats a l'aula i a l'entorn, les activitats prèvies i posteriors i les publicacions del programa i, en concret, de tots aquells recursos didàctics: itineraris, activitats i publicacions, relacionats amb la salut ambiental, i per tant, amb la contaminació atmosfèrica.

Guia didàctica del programa
canvi

El web de Canvi d'hàbits és un espai amb informació sintètica sobre la contaminació atmosfèrica, les eines de que disposa l'AMB per combatir-la i un seguit de recursos divulgatius: entrevistes a experts, informació estadística, casos d'estudi o eines com ara "Calcula el teu grau de contaminació", etc, que donen una visió global que ajuda a reflexionar sobre la problemàtica de la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Canvi d'hàbits

Tambè s'ha editat un seguit de publicacions divulgatives sota el lema "Vigilants de l'aire" que, conjuntament amb la infografia "L'aire que respirem" ofereixen informació sintètica sobre la contaminació àtmosfèrica, la seva problemàtica i les solucions aplicades.
qualitat aire
El visor de la qualitat de l'aire metriopolità mostra per una banda la situació actual, i l'evolució dels últims dies de la contaminació atmosfèrica per els contaminants: NO2, PM10 i O3 segons les dades recollides per les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que hi ha a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Per altre banda, el visor també mostra la previsió de la contaminació atmosfèrica, fins a dos dies vista, dels contaminants NO2, PM10 i O3. Aquesta previsió s'actualitza cada 24 hores i es basa un conjunt d'algoritmes d'aprenentatge automàtic. Aquest model s'ha "entrenat" amb dades històriques de contaminació atmosfèrica i meteorològiques per poder fer una previsió per cadascuna de les estacions de la XVPCA i dels tres contaminants.

A més també s'incorpora una visualització de la previsió de la qualitat de l'aire de models mesoescala Europeus (MACC-Copernicus) i pot facilitar informació sobre les intrusions de pols Sahariana.

Visor qualitat de l'aire metropolità
Plans d'acció individuals (pai) per a la reducció de NO2 i PM10:

EDAR de Montcada i Reixac
EDAR de Gavà-Viladecans
EDAR de Begues

ECOPARC 1
ECOPARC 2
ECOPARC 3
 • false
  Folleto

  Els vigilants de l'aire

  Tema:
  Sostenibilitat
  Público:
  General
  Tipo:
  Divulgativo
  Formato:
  Adobe Acrobat (.pdf)
 • false
  Libro

  Els vigilants de l'aire (ventall)

  Tema:
  Sostenibilitat
  Público:
  General
  Tipo:
  Divulgativo
  Formato:
  Adobe Acrobat (.pdf)
 • false
  Folleto

  L'aire que respirem

  Tema:
  Contaminación
  Público:
  Formación reglada, General, Especializado
  Tipo:
  Divulgativo
  Formato:
  Adobe Acrobat (.pdf)

Publicaciones