Presentació

La guia didàctica del programa "Compartim un futur" pretén ser una eina de difusió de recursos didàctics per al professorat, els professionals de l'educació en el lleure, les famílies, la gent gran i altres persones o entitats interessades en l'educació ambiental. És una plataforma que facilita l'accés a les visites guiades, les activitats a l'aula i a l'entorn, les activitats prèvies i posteriors i les publicacions del programa d'educació per a la sostenibilitat de l'AMB entorn als seus sis eixos temàtics: cicle de l'aigua, recursos i residus, energia i canvi climàtic, salut ambiental, mobilitat sostenible i territori, ecologia i biodiversitat.

Aquesta guia ofereix tots els recursos i suports generats des de l'AMB en l'àmbit de l'educació per a la sostenibilitat. Són recursos que poden complementar l'objectiu acadèmic d'un curs escolar, compondre el material de consulta d'una activitat de lleure o servir per planificar una sortida de cap de setmana per conèixer la biodiversitat d'un parc, o saber més coses sobre com funciona una depuradora d'aigües.

En aquest sentit, una de les novetats més rellevants que aporta la guia és la possibilitat de realitzar itineraris didàctics. Aquests itineraris estan adaptats a tots els públics i nivells educatius i poden ser realitzats en el marc d'un projecte acadèmic, com a complement de cicles formatius o simplement per satisfer les curiositats i inquietuds de les persones interessades.

En definitiva, la guia didàctica es presenta com una plataforma digital que permet cercar els diferents recursos educatius de l'AMB de manera fàcil, ràpida, intuïtiva i adaptada a les necessitats de cadascú.