Eix de territori, ecologia i biodiversitat

Descripció general de l'eix "Territori, ecologia i biodiversitat"

Aquest eix vol donar a conèixer la diversitat d'ecosistemes presents a l'àrea metropolitana de Barcelona amb la intenció de fomentar el respecte per la natura i promoure la conservació de la biodiversitat. Els 47 parcs i les 41 platges metropolitanes ocupen una superfície de més de 5 km2 i concentren gran part de la biodiversitat present al territori alhora que són espais altament freqüentats per la ciutadania i el turisme. L'AMB s'encarrega, d'una banda, de la seva gestió integral assegurant-ne el manteniment i de l'altra, de promocionar-los a través de la dinamització d'activitats i propostes educatives. En aquest sentit, el PMES ofereix múltiples visites guiades als parcs i les platges del territori metropolità amb la intenció de posar en valor el patrimoni natural i cultural que alberguen i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de preservar-los.