Projectes

Durant el curs 2015-16 s'han dut a terme dins el Programa Metropolità d'Educació per a la Sostenibilitat cinc projectes pilot d'Aprenentatge i Servei en tres centres educatius de cicles formatius de grau superior o formacions similars. Aquesta iniciativa vol servir de model per desenvolupar-ne d'altres de similars a la resta del territori metropolità.