Ecoparc Sant Adrià de Besòs

Volver

Sant Adrià de Besòs

Imatge de l'ecoparc

Planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals que funciona com a element preliminar de la pPlanta integral de valorització de residus (PIVR).

Capacitat: 198.000 t/any

Localización: Carretera Planta Incineradora Sant Adrià de Besòs

Galería de imágenes

Què fa?

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic (TMB), que tracten les fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica.

En aquest cas s'ocupa de la fracció resta ―els residus no recollits selectivament― que pot contenir entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.

D'aquests residus s'extreuen tres recursos:
 • Materials reciclables, per exemple vidre, paper, envasos de plàstics i metall...
 • Energia, en forma d'electricitat i d'escalfor.
 • Digestat de resta, amb possibilitat d'ús en obres públiques, canteres i restauracions.
Aquest equipament dóna servei als municipis del Barcelonès i també a altres municipis propers de l'àrea metropolitana.

Què tracta?

L'Ecoparc 3 fa el tractament de la fracció resta, és a dir, dels residus que no s'han recollit selectivament i que poden contenir encara entre un 30 % i un 40 % de matèria orgànica.

Tractament mecànic:

Des de les fosses de recepció, els residus es carreguen a la cinta d'alimentació del procés. La tria de materials reciclables i la separació de la matèria orgànica es fan a través de dues línies de selecció semiautomatitzada i controlada remotament des de la sala de control. Componen l'equipament de triatge primari, garbells rotatius, separadors balístics, separadors magnètics, separadors de film, cabines de triatge secundari, classificadors automàtics i separadors inductius.

Finalment, el rebuig resultant de tot el procés es destina a la línia de valorització energètica mitjançant una cinta subterrània.

Tractament biològic:

La matèria orgànica obtinguda del procés de selecció se sotmet a pretractament. La suspensió resultant es fa passar per una trampa de sorres i uns hidrociclons amb l'objectiu d'extreure'n tots els materials impropis que encara conté, tant pesants com flotants. Posteriorment, s'introdueix en dos digestors on tenen lloc les reaccions de fermentació de la matèria orgànica.

Com a resultat d'aquest procés s'obté un gas ric en metà i una resta de material digestat.

Com funciona?

El biogàs produït queda acumulat en la part superior dels digestors des d'on es va extraient. Una part es comprimeix i es reintrodueix dins el tanc de manera que se'n garanteix agitació constant i s'evita la precipitació de materials en el dipòsit.

Mitjançant tres motors es produeixen 22 GWh/any, aproximadament la meitat dels quals es destinen a autoconsum i l'altra meitat s'exporta a la xarxa elèctrica.

Evolució i millora del servei

L'Ecoparc del Besòs ha estat concebut de manera que queda perfectament integrat en l'entorn urbanístic en el qual es troba.

En el pretractament, per evitar les pudors, el fossar està tancat i dotat d'un sistema d'aspiració d'aire que garanteix tres renovacions d'aire per hora. L'interior de la instal·lació es manté en depressió i renova contínuament l'aire per evitar la possible emissió d'olors a l'exterior. El cabal total d'aire captat és de 100.000 Nm3/hora. L'aire captat es tracta en dues unitats d'oxidació tèrmica regenerativa.

La calor residual dels motors de cogeneració, així com l'obtinguda en els gasos d'escapament, es reaprofita per a la mateixa planta, de manera que s'estalvien recursos energètics.

La planta disposa d'una estació depuradora per tractar els components orgànics dels lixiviats procedents de la biometanització, del fossar i de les aigües de neteja.

Gestió del servei

Dades bàsiques de gestió
Propietat Àrea Metropolitana de Barcelona
Gestió TERSA
Adreça instal·lació Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs
Any de posada en funcionament 2006
Ecoparc Sant Adrià de Besòs detall

Dades bàsiques tècniques

Dades bàsiques tècniques
Funcions Tractament mecànic biològic i valorització energètica de la fracció resta i del rebuig
Capacitat de tractament (t/any) 198.000
Efectes/productes recuperats Paper, cartró, vidre, PET, PEAD, metalls fèrrics, metalls no fèrrics, plàstic film i brics.
Energia a partir de la producció de biogàs.
Energia a partir de la línia d'incineració.

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a l'Ecoparc de Sant Adrià de Besòs

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014
 • $escapeTool.html($alt_)


  Ecoparc de Sant Adrià de Besòs

  Tema:
  Residuos, Sostenibilidad
  Tipo:
  Visita guiada
  Público:
  Educació en el lleure, Ciudadanía, Formación no reglada, Familias, ESO. 1r ciclo (12-14 años), ESO. 2n ciclo (14-16 años), Educación secundaria postobligatoria (16-18 años), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, escolar.graus, escolar.postgraus, escolar.masters
  Dónde:
  Sant Adrià de Besòs
  Cuándo:

Localización

¿Cómo ir?
Transportes en las inmediaciones de...
Prova: $provaURL