Renovació dels acords voluntaris

Volver

| Tema: Cambio climático

L'AMB torna a comprometre's a reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)

L'AMB ha renovat, durant un any més, l'adhesió al Programa d'acords voluntaris (PAV) de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), amb la qual cosa ratifica, per vuitè any consecutiu, el seu compromís de lluita contra el canvi climàtic.

L'acord voluntari és un compromís que es fonamenta en quatre principis bàsics: compromís, voluntarietat, rigor i transparència de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional.

L'AMB aplica aquest compromís dins de la seva estratègia de gestió del carboni des de l'any 2011, i amb el qual ha assolit una reducció d'emissions de GEH a les oficines de la seu institucional d'un 29% des de l'any 2011. En concret, entre l'any 2017 i 2018 la reducció va ser d'un 52%.

El principal motiu és la compra de tota l'electricitat verda 100% amb garantia d'origen. També, gràcies a la reducció del 38% de les emissions derivades del consum d'aigua, s'ha aconseguit reduir el 13% de les emissions associades al tractament de residus i al transport propi, gràcies a la substitució progressiva del parc mòbil per vehicles elèctrics. No obstant això, les emissions derivades del consum de gas natural per a la calefacció ha incrementat un 9%. Durant el 2018 s'han efectuat més recàrregues de gasos fluorats en els equips de clima, en part perquè s'estan fent proves per substituir les màquines refredadores actuals per unes de noves més eficients.

Auditories de verificació de l'estratègia de gestió del carboni

Durant el proper mes de setembre, s'iniciarà el tercer cicle d'auditories de verificació externa de l'Estratègia de gestió del carboni de l'AMB mitjançant la norma ISO 14064 que en aquest cas, a més de les oficines de la seu institucional, abasta les 57 empreses i serveis que presten serveis metropolitans.

Publicaciones relacionadas

Dónde

  • Marker

    Seu de l'AMB

Prova: $provaURL